Výsledky vyhľadávania pre Kráľ

ABA egyptský kráľ 6 - 8 dynastie
ABÁS syn kráľa Lynkea
ABDALLÁH jordánsky kráľ (*1962)
ABDIAS správca paláca kráľa Achaba (bibl.)
ABIA syn kráľa Jeroboama (bibl.)
ABIA syn kráľa Veroboama
ABIEL rytier kráľa Dávida
ABISAJ bratanec kráľa Dávida, Dávidov bratranec
ABIŠAG milenka kráľa Dávida
ABÚSÍR staroegyptské pohrebisko kráľov 5. dynastie