Výsledky vyhľadávania pre Kremicitan zeleza

ANDRADIT nerast patriaci medzi granáty, kremičitan železa a vápnika
BAUXIT červená usadená hornina s obsahom kremičitanov železa a oxidov železa a hliníka, najdôležitejšia hliníková ruda
EGIRÍN kremičitan vápnika, sodíka a železa, nerast
CHLORIT zelený sľudovitý minerál, zásaditý hlinitokremičitan horčíka, železa a hliníka
KUMMINGTONIT zásaditý kremičitan železa a mangánu, nerast
NONTRONIT vodnatý kremičitan s obsahom železa
PIEMONTIT zásaditý kremičitan vápnika, železa, mangánu a hliníka, nerast
STAUROLIT hlinito-kremičitan železa
STAUROLIT hlinitokremičitan železa nerast