Výsledky vyhľadávania pre Kreslené

ANIMÁTOR pracovník určujúci alebo realizujúci pohyby filmových bábok alebo postavičiek kresleného filmu, pracovník organizujúci zábavu pre rekreantov
ANIMÁTOR tvorivý pracovník kresleného filmu
ČARBANICE niečo neúhladne nakreslené
KONTURISTA filmový pracovník kresleného filmu, ktorý konturuje obrázky na priehľadnej fólii