Výsledky vyhľadávania pre Kriticky stav

GÓSÁLA ndický filozof, kritický druh a súčasník Buddhu a Mahávíru, zakladateľ a vedúci predstaviteľ ádžíviky (Makkhalé)
KRÍZA kritický stav
LAWRENCE britský (anglický) spisovateľ, predstaviteľ anglického modernizmu, autor románov, poviedok, reportáží, básní a literárnokritických diel (David Herbert, 1885-1930)