Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Krizenie

BASTARDIZÁCIA medzidruhové kríženie
DECUSSATIO dekusácia, skríženie
HYBRIDIZÁCIA kríženie, zmena zloženia vyvrelých hornín ich zmiešaním alebo asimiláciou cudzorodého materiálu
CHIASMA kríženie, skríženie
CHIAZMA kríženie, skríženie rastlín alebo živočíchov, prekríženie chromozómov
INCEST krvismilstvo, pohlavný styk medzi príbuznými, kríženie
INTERFERENCIA stretnutie, zasahovanie, prelínanie, kríženie, skladanie
PARENTÁLNY podávaný vnútrožilovo a vnútrosvalovo, napr. infúzia, rodičovský, taký, ktorý slúžil na kríženie
SYNKRÉZA prekríženie,skríženie