Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Kro

ABLÁCIA chirurgický zákrok na povrchu tela, mechanické odňatie, chirurgické odlúčenie, amputácia
ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom, povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca, chirurgický zákrok na povrchu tela, patologické odlúpnutie sietnice
ACAENA krovitá trvalka, rastlina
AEROTOXIA pohyby mikróbov k vyššiemu obsahu kyslíka
AFEKTOVANOSŤ strojená, prehnaná dokonalosť v prejavoch, chovaní, precíznosť, škrobenosť
AFLATOXÍN mikroorganizmami produkovaný toxín
AFLATOXÍN toxická látka, ktorú produkujú niektoré mikroorganizmy, najmä v potravinách a krmivách
AKROBAT cirkusový umelec, osoba prevádzajúca akrobaciu, napr. v cirkuse
AKROBATICKÝ týkajúci sa akrobata alebo akrobacie
AKROBATIKA akrobatické umenie