Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Krom

APARTMÁN väčší súkromný alebo hotelový byt s príslušenstvom
ASZ Asociácia súkromných zamestnávateľov (skr.)
ATP chemická makromolekula
BIOPOLYMÉR prírodná látka polymérneho typu, biomakromolekula
CUKORNATÝ nasiaknutý cukrom
ČABELKA slovenský mikrometalurg a expert na zváračstvo (Jozef, 1910-1987)
ČAKAN palica so sekierkou na konci, krompáč
ČAKANY krompáče
DEGRADÁCIA zníženie hodnosti, zosadenie z funkcie, znehodnotenie, trvalý zostup, rozklad makromolekulárnych látok na nízkomolekulárne
EDIKULA 1. výklenok v stene lemovaný stĺpmi či pilastrami a frontónom, zvyčajne vyplnený sochou, 2. malá nadstavba v rímskych chrámoch na umiestnenie sochy, 3. náhrobná stavba v ranom kresťanstve, 4. súkromná kaplnka v stredoveku, 5. schránka na menze na úschovu