Výsledky vyhľadávania pre Kryje

KRYJI kryjem, po česky
NEOBALÍ nepokryje obalom, nezaobalí
ODOSTRIE odkryje
OĽADOVIE pokryje sa ľadom (zried.)
OROSÍ pokryje rosou, zarosí
ZAMASKUJETE zakryjete
ZAORIE pluhom zakryje, zaplúži
ZAPRÁŠI pokryje prachom