Výsledky vyhľadávania pre Kryt v zemi

ZAKOPAŤ zakryť zeminou vo vykopanej jame, pochovať bez truhly
ZEMĽANKA obydlie alebo úkryt vybudovaný čiastočne v zemi