Výsledky vyhľadávania pre Kto sa žení

CIF z anglického spojenia cost-insurance-freight, doložka v medzinár. kúpnej zmluve, podľa ktorej predávajúci znáša náklady dopravy, poistenia a naloženia tovaru
HOMOSFÉRA tá časť atmosféry Zeme, v ktorej sa zloženie vzduchu málo mení s výškou, vrstva asi do výšky 100 km
KALVÁRIA umelecké zobrazenie Ježiša Krista, veľké utrpenie (prenes.) - podľa biblickej hory Kalvária, na ktorej bol Ježiš ukrižovaný
KONCERN združenie podnikov rôznych odborov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, alebo podnikov rovnakého druhu s cieľom lepšie ovládnuť výrobu a trh
SIFÓN sódová voda v špeciálne uzavretých fľašiach, uzáver záchodového potrubia, prirodzená podzemná nádrž s výtokom pod hladinou, prudké zúženie podzemnej krasovej chodby, ktorej strop sa vnára do kvapalnej alebo pevnej výplne jaskyne
TOPOLÓGIA odbor geometrie zaoberajúci sa skúmaním vlastností geometrických útvarov, ktoré sa zachovávajú pri vzájomne jednoznačných obojstranných spojitých zobrazeniach
TRANSLÁCIA posúvanie úsečiek, posuvný pohyb tuhého telesa, pri ktorom všetky jeho body majú v danom momente rovnakú rýchlosť, preklad, preloženie, skutočný pohyb Slnka v priestore, rovnobežné premiestenie stavebného prvku bez zmeny jeho rozmeru
ŽENATÝ ktorý sa oženil
ŽENÍCH muž, ktorý sa žení, snúbenec