Výsledky vyhľadávania pre Ktory nar

FALICKÝ KULT u niektorých národov kult mužských bohov plodnosti, kult mužského pohlavného orgánu
FALICKÝKULT u niektorých národov kult mužských bohov plodnosti kult mužského pohlavného orgánu
HOKUSAI vynikajúci japonský umelec, maliar a drevorytec z obdobia Edo, ktorý sa narodil v dnešnom Tokiu (Kacušika, 1760-1849)
JAPANOLÓGIA odbor, ktorý sa zaoberá jazykom, históriou a kultúrou japonského národa
KONCESIA ústupok, povolenie, najmä úradné, úradný súhlas s prevádzkovaním činnosti, napr. živnostenskej, alebo špeciálneho zariadenia, napr. rozhlasového alebo televízneho vysielania, v medzinárodnom práve odstúpenie od niektorých výsostných práv krajiny v prospec
KONGRES väčšie politické alebo odborné zhromaždenie, zjazd, pracovná schôdza, parlament niektorých štátov, napr. USA, politická strana v niektorých krajinách (napr. Africký národný kongres v JAR)
LITUANISTIKA odbor, ktorý sa zaoberá jazykom, kultúrou a históriou litovského národa
LORD titul niektorých vysokých štátnych alebo samosprávnych funkcionárov, napr. lord kancelár, lord strážca pečate
MAUTNER slovenský podnikateľ, zakladateľ textilného podniku v Rybárpoli, ktorý sa do roku 1914 stal jedným z najväčších podnikov v bavlnárskom priemysle (Izidor, 1852-1930)
MURRAY austrálsky učenec, ktorý bol predsedom Spoločnosti národov (Gilbert, 1866-1957)