Výsledky vyhľadávania pre Kučeravy

BRČKAVÝ kučeravý, vlnitý, zvlnený
BRČKO kučeravý chlapec (expr.)
KASILON pružná tkanina, kučeravý silón
KUČERAVEC kučeravý človek (ráz.)
KUČERAVIEŤ stávať sa kučeravým
KUČERAVIŤ robiť kučeravým
KUČERKAVÝ trochu kučeravý (expr.)
KUČEROVLASÝ kučeravý (bás.)
KUDLÁČ strapatý, kučeravý pes (expr.)
KUDLATÝ kučeravý, strapatý (expr.)