Výsledky vyhľadávania pre Kus hovor

DEBATA rozhovor, verejná diskusia, výmena názorov
DIŠKURZ rozhovor, debata, diskusia
GAVAL veľký kus (hovor.)
KOLOKVIUM diskusia, rozhovor, pohovor, druh ústnej semestrálnej skúšky na vysokej škole
KONVERZÁCIA rozhovor, diskusia, najčastejšie spoločenského charakteru
LAMA neskúsený používateľ (hovor.)
OPÁČ okús (hovor.)
PAPEK kratší kus dreva (hovor.)
POURPARLER nezáväzný rozhovor, neformálna diskusia, jednanie medzi diplomatmi
PRÓBA skúška (hovor.)