Výsledky vyhľadávania pre Kyval

KNÍSAL kýval, kolísal
MÁVAL kýval
MÁVALA kývala
MÁVALI kývali
MÁVALO kývalo
OMÁLALA kývala niečím
OPÁLALA kývala, kolísala
POKÝVOL zakýval (kniž.)
TREPOTAL kýval krídlami
TREPOTALA kývala krídlami