Výsledky vyhľadávania pre LAICKY KňAZ

MINIŠTRANT laický pomocník katolíckeho kňaza pri obrade alebo bohoslužbe