Výsledky vyhľadávania pre LIPNÚ

HEZITÁCIA porušenie súvislej reči lipnutím na niektorých hláskach alebo slabikách
INHERENTNÝ obsiahnutý v niečom, lipnúci na niečom, utkvelý, vnútorne spätý
KONVENCIONALIZMUS klasický výklad podstaty matematiky, názor na pojmy ako iba dohodnuté, bez obsahu, lipnutie na spoločenských pravidlách, konvenciách
KONZERVATIVIZMUS lipnutie na starom a prežitom, úsilie o zachovanie starých poriadkov a spôsobu života, spiatočníctvo, zaujatosť proti novému a pokrokovému, program niektorých politických strán
KONZERVATIZMUS lipnutie na starom a prežitom, úsilie
LEGIZMUS lipnutie na doslovnom znení textu zákona
LIPIEŤ lipnúť
LNOUT lipnúť, po česky
ĽNÚŤ lipnúť (kniž.)
LNÚŤ lipnúť (zast.)