Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Ladova doba

BALÓN bezmotorový prostriedok na lietanie naplnený plynom, používaný na vojenské, športové a meteorologické účely, gumený miešok, ktorý sa nafúka, veľká nádoba na skladovanie a prepravu chemikálií
BALÓN veľká nádoba na skladovanie a prepravu chemikálií
ÉM medziľadová doba
GLACIÁL doba ľadová, relatívne studené a relatívne suché obdobie neskorého neogénu (mladšie treťohory), kedy dochádzalo k mohutnému rozvoju zaľadnenia a poklesu morskej hladiny
ILLINOIAN tretia doba ľadová kontinentálneho zaľadnenia Severnej Ameriky
KANSAN druhá doba ľadová
MINDEL druhá doba ľadová, epocha pleistocénu
RISS ľadová doba
RISS risská doba ľadová
SAALE ľadová doba, i sál