Výsledky vyhľadávania pre Lamanim posko

DOLÁMAŤ lámaním poškodiť
LÁM poškodzuj lámaním
OLÁMAL lámaním poškodil
OLÁMALA lámaním poškodila
OLÁMALI lámaním poškodili
OLÁMAŤ poolamovať, oblámať, lámaním zničiť, poškodiť lámaním
OLÁME lámaním poškodí
OLÁMEŠ lámaním poškodíš
OLAMOVAL lámaním poškodzoval
OLAMOVAŤ lámaním poškodiť