Výsledky vyhľadávania pre Latinsky nie

ACTUS poháňanie, po latinsky
ARS umenie, po latinsky, umenie (kniž.)
ASTER hviezda, po latinsky, hviezdicovitý útvar (delenie buniek)
DATIO dávanie, po latinsky
ITE koniec omše, po latinsky
LAMENTA bedákanie, po latinsky
LOTIO kúpanie, po latinsky
MINORUM GENTIUM latinsky: nižšieho rádu, vo feudalizme označenie šľachtických rodov nedávno povýšených, na rozdiel od tzv. Rodovej, teda starej šľachty
NON latinský zápor, francúzsky zápor (nie)
PER TU tykanie si, po latinsky