Výsledky vyhľadávania pre Latka v tele

ANABOLIT látka tvoriaca sa v tele anabolizmom
ANABOLIT látka v tele
ANTILÁTKA ochranná látka vznikajúca v tele ako reakcia na ochorenie
KATABOLIT látka tvoriaca sa v tele katabolizmom
KRYŠTÁL pevná látka, v ktorej sú rovnovážne polohy častíc priestorovo periodicky usporiadané, teleso pravidelného tvaru vznikajúce tuhnutím kvapaliny