Výsledky vyhľadávania pre Lenže

ABER ale, avšak, lenže, no, po nemecky
ENOM len, lenže, ibaže (nár.)
IBAŽE lenže
NIELEN nielenže
ONLY až, celý, iba, len, lenže, najlepší, po anglicky