Výsledky vyhľadávania pre Len my

AGÓNA myslená čiara spájajúca miesta zemského povrchu s nulovou deklináciou
ALMUKANTARÁT v astronómii myslená kružnica rovnobežná s obzorníkom
AMYLEN amylén, po česky
ANTIDEMOKRATIZMUS protidemokratické myslenie
ANTIOPA milenka boha Dia, Diova milenka (mytol.)
APREHENZIA vnímanie, pochopenie, uchopenie podstaty veci, okamih postrehnutia, podráždenosť, urážlivosť, namyslenosť, uchopenie sa držby veci
AROGANCIA namyslenosť
AUTIZMUS uzavrenie sa do svojho vnútorného sveta, s poruchou kontaktu s realitou, orientácia myslenia na seba samého
AVATÁRA mytologické vtelenie boha
AVATÁRA vtelenie boha do podoby človeka (indická mytológia)