Výsledky vyhľadávania pre Les po póľsky

BIERUT poľský komunistický politik, prezident (Boleslaw, 1892-1956)
CHWOJNIK poľský/izraleský šachista a matematik židovského pôvodu, tiež Oren (Mieczyslaw, 1901-1962)
LAS les, po poľsky
OREN poľský/izraleský šachista a matematik židovského pôvodu, tiež Chwojnik (Menachem, 1901-1962)