Výsledky vyhľadávania pre Letec že

AAB Association of Aircraft Brokers, Združenie sprostredkovateľov v leteckej doprave (angl.skr.)
AEROKLUB združenie záujemcov o letectvo a parašutizmus
APPROACH priblíženie, po anglicky, aj v letectve
IATA združenie leteckej dopravy
KARGO lodný, železničný alebo letecký náklad
ŠTAUDER slovenský vojenský letec (Jozef, *1920)