Výsledky vyhľadávania pre Lexikálna jednotka

LEMA v jazykovede lexikálna jednotka so všetkými tvarmi reprezentovaná základným tvarom
LEMMA v jazykovede lexikálna jednotka so všetkými tvarmi reprezentovaná základným tvarom
LITERÁL vo výpočtovej technike lexikálna jednotka, ktorá priamo reprezentuje hodnotu