Výsledky vyhľadávania pre Lial

DOLIAL prilial
EXINIT petrografická zložka uhlial, listové pokožky na uhlí (ban.)
FIL filiálka (skr.)
LIL lial, po česky
NADÁVAL hromžil, klial
NEPOLIALO nezalialo, neoblialo
OBARIL oblial vriacou vodou
OBARIL oparil, oblial horúcou vodou
OBARILA obliala vriacou vodou, oparila
OBARILI poliali vriacou vodou