Výsledky vyhľadávania pre Libi

ADL ad libitum
ALIBICIONIZMUS snaha dokázať alibi, odmietanie zodpovednosti
ALIBISTA človek hľadajúci alibi, skrývajúci sa za alibi, vyhýbajúci sa zodpovednosti, nezodpovedný politik
ALIBISTI alibistický ľudia
ALIBIZMUS snaha dokázať alibi, odmietanie zodpovednosti z dôvodov neznalosti, neinformovanosti a pod.
HOMS líbijské sídlo
RAMS územie v Líbii