Výsledky vyhľadávania pre Liečba

AEROTERAPIA liečba vzduchom
AKTINOTERAPIA liečba ionizujúcimi lúčmi, liečebné ožarovanie
AKTINOTERAPIA liečba ionizujúcimi lúčmi, liečebné ožarovanie aktív súhrn funkcionárov nejakej organizácie a ich zhromaždenie, pracovná schôdza
ALOPATIA alopatická liečba
ALOPATIA liečba liekmi opačného účinku, liečba snažiaca sa v tele vyvolať obranný proces liekmi opačného účinku (opak homeopatie)
ANALGÉZIE liečba alebo potlačenie bolesti, med.
AROMATERAPIA liečba vôňami
AUTOTERAPIA samoliečba
BAKTERIOTERAPIA liečba baktériami a ich produktmi
BALNEOTERAPIA kúpeľná liečba