Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Lieň

ABSCES telová dutina vyplnená hlienom alebo hnisom, hnisavé skvapalnenie tkaniva, hľuza, hnisavé ložisko, ložisko hnisu (lek.)
ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
ABSTRAKTNÝ získaný abstrakciou, myšlienkový, pojmový, pomyseľný, odťažitý, obecný, neskutočný, neživotný, nerealistický
ACI Automobileclub Italien (skr.)
AGITÁCIA ústne alebo písomné šírenie ideí a politických myšlienok s cieľom ovplyvniť mienku jednotlivcov a skupín ľudí
ALEGÓRIA obrazné vyjadrenie myšlienky, inotaj
ALEGÓRIA vyjadrenie myšlienky obrazom
ANANKAZMUS vtieravé myšlienky spojené s nutkaním konať, obsesia
APOLENA meno Apolieny
APOLLINE francúzske ženské meno (Apoliena)