Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Lieno

ABSCES telová dutina vyplnená hlienom alebo hnisom, hnisavé skvapalnenie tkaniva, hľuza, hnisavé ložisko, ložisko hnisu (lek.)
AGITÁCIA ústne alebo písomné šírenie ideí a politických myšlienok s cieľom ovplyvniť mienku jednotlivcov a skupín ľudí
ARTIKULÁCIA zreteľné vyjadrovanie myšlienok
AVANTGARDA skupina priekopníkov pokrokových myšlienok, predvoj
KOMUNIKÁCIA výmena informácií, myšlienok, názorov a pocitov medzi živými bytosťami obyčajne prostredníctvom spoločnej sústavy symbolov
MUKOREA hlienový výtok, hlienotok (lek.)
MUKÓZNY hlienovitý hlienový
NEODARVINIZMUS z Darwinových myšlienok vychádzajúca evolučná teória, podľa ktorej vonkajšie podmienky nepôsobili na vývoj organizmov
NOVÁTOR priekopník nových myšlienok
POVI zabaľ do plienok