Výsledky vyhľadávania pre Liza na 7 písmen

ACANCEH stredisko mayskej civilizácie v Mexiku
DEVÓCIA podlízavosť
DOLEŽAL český novinár, jeden z najznámejších zástancov legalizácie užívania marihuany v Česku (Jiří X., *1965)
CHŇOUPEK slovenský politik, diplomat, publicista, hlavný predstaviteľ normalizácie (Bohuslav, 1925-2004)
KLAKSÓN zariadenie na zvukovú signalizáciu, najčastejšie u automobilov
LÍZADLO miesto na lízanie soli pre zver
LÍZATKO lízanka (hovor.)
ODORANT zápachová zložka (chem.), ostro páchnuca látka pridávaná do vykurovacích plynov na signalizáciu úniku týchto plynov
OKIADZAČ pätolízač (expr.)
OLÍČILO oblízalo