Výsledky vyhľadávania pre Lne cesky

ANE zosilnený český zápor
HAVLÍK český klarinetista, hudobný aranžér a skladateľ, kapelník, dirigent divadelného orchestru, príležitostný filmový herec (Ferdinand, *1928)
KAFKA svetoznámy český hypnotizér, umelecký rezbár a kamenár, bádateľ v odbore experimentálnej psychológie (Břetislav, 1891-1967)
KALVODA český profesor dejín a politických vied, publicista, poradca federálneho ministerstva školstva Spojených štátov amerických, predseda Kresťansko-demokratického hnutia v exile (Josef, 1923-1999)
KELIM ručne tkaný vlnený koberec, po česky
KLECZEK český astronóm a slnečný fyzik (Josip, *1923)
OMLUVA ospravedlnenie, po česky
STRDÍ včelí plást naplnený medom, staročesky
ÚPLNĚ úplne, po česky
VOLNĚ voľne, po česky