Výsledky vyhľadávania pre Lo skratka

AAB Association of Aircraft Brokers, Združenie sprostredkovateľov v leteckej doprave (angl.skr.)
AAN American Academy of Neurology (skr.)
AAR Association of American Railroads, Asociácia amerických železničných spoločností (angl.skr.)
ABP Alianza Bravo Pueblo (skr.)
ABREVIATÚRA tvorenie slov skracovaním, skr.
ABS akrylonitrilbutadiénstyrén (skr.)
ABS antiblokovací brzdný systém (skr.)
ABS Asset-backed security (skr.), cenný papier založený aktívom (angl.skr.)
ABS Automatic block signal (skr.)
AC aircraft (skr.), lietadlo (angl.skr.)