Výsledky vyhľadávania pre Los po anglicky

ABILITY spôsobilosť, po anglicky
AMNESTY milosť, po anglicky
ANGER zlosť, po anglicky
ANGLOSASKÝ vzťahujúci sa na Anglosasov, čiže príslušníkov starogermánskych kmeňov aj príslušníkov národov hovoriacich po anglicky
BOGUS falošný, po anglicky
CASE udalosť, po anglicky
CATTY falošný, po anglicky
CONTEXT súvislosť, po anglicky
DOINGS udalosti, po anglicky
EVENT udalosť, po anglicky