Výsledky vyhľadávania pre Lušti

ĎASNO tkanivo na okrajoch čeľustí a kŕčkov zubov
DEŠIFROVAŤ rozlúštiť
HIEROGLYF staroegyptský obrázkový znak, nerozlúštiteľné, nečitateľné písmo, v geológii nepravidelnosti na plochách vrstiev
HROZNÝ český orientalista a jazykovedec, rozlúštil chetitské písmo a založil chetitológiu (Bedřich, 1879-19552)
LÚSKALO lúštilo
LÚSKAM lúštim
LÚŠTIŤ riešiť, vylúštiť
NERIEŠ nelúšti
ODONTÓM nádor typický nadmernou produkciou zuboviny, predovšetkým na dolnej čeľusti
ORTOGNÁCIA normálne uloženie čeľustí