Výsledky vyhľadávania pre Luh po t

ABDŽAD synonymum, ktoré navrhuje Peter T. Daniels pre spoluhláskové písmo
AFRIKÁTA spoluhláska vznikajúca splynutím sykavky so zubnou spoluhláskou
AFRIKÁTA spoluhláska, ktorá vznikla splynutím zubnej spoluhlásky so sykavkou
ASKRIPCIA dosiahnutie vyššieho spoločenského postavenia vďaka príslušnosti k privilegovanej vrstve, zásluhou rodového pôvodu
ASPIRÁTA spoluhláska sprevádzaná prídychom, napr. th, ph, kh
BOY poslíček, sluha, najmä v hoteloch alebo väčších firmách
ČAŠNÍK obsluhujúci v pohostinských zariadeniach
DENTÁLA dentálna spoluhláska
DIFUZÉR uzavretá tlaková nádoba používaná na vylúhovanie tuhých látok
DIGESCE vylúhovanie látok v rozpúšťadle za určitých podmienok, trávenie, zažívanie, potr. stanovenie cukornatosti cukrovej repy