Výsledky vyhľadávania pre M hudobne

A TEMPO v pohybe, v tempe skôr udanom (hud.)
A TEMPO v pôvodnom tempe (hud.)
ABB abbassamento (hud.skr.)
AD LIBITUM podľa vašej vôle, ako sa vám páči, ľubovoľne (hud.)
ADAGIO hud. skladba v pomalom tempe
ADAGIO pomaly, zvoľna (hud.)
ADAGIO voľne, zdĺhavo, pomaly (hud.)
ADDOLORATO žalostne, smutne, plačlivo (hud.)
AFFABILE milo, prívetivo, vľúdne (hud.)
AFFETTUOSO náruživo, s citom - v hudbe (hud.)