Výsledky vyhľadávania pre MIESTNOSť NA LODI

KABÍNA menšia uzavretá miestnosť, izba na lodi, oddelenie v lietadle určené pre cestujúcich, telefónna hovorňa
KAJUTA ubytovacia miestnosť na lodi
KOMORA miestnosť, uzavretý priestor, dutina, profesné združenie, napr. lekárska komora, časť zákonodárneho orgánu (dolná a horná komora parlamentu), v baníctve rozľahlý banský priestor, vo vodohospodárstve stavba na splavnej rieke slúžiaca na prepravu lodí cez s