Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre MRTVĚ

ALGOR MORTIS chladnutie mŕtveho tela
ALGORMORTIS chladnutie mŕtveho tela
ANASTÉZIA znecitlivenie, umŕtvenie
APOTEÓZA nadšená oslava, uctievanie, prijatie medzi bohov, vyhlásenie mŕtveho za svätého
DEVITALIZÁCIA umŕtvenie nervu v zube
HROB jama na pochovanie mŕtveho
HROB jama pre mŕtveho
KADÁVER mŕtve telo, mŕtvola, zdochlina
MINERALIZÁCIA premena mŕtvej organickej hmoty na anorganickú, rozklad organických látok na anorganické prostredníctvom mikroorganizmov
ODONTOMETRIA zisťovanie totožnosti mŕtveho z odtlačkov ďasien a zubov v súdnom lekárstve