Výsledky vyhľadávania pre Maďarský matematik židovského pôvodu

ERDÖS maďarský matematik židovského pôvodu (Paul, 1913-1996)
NEUMANN maďarský matematik židovského pôvodu značnou mierou prispel k vedným odborom ako sú kvantová fyzika funkčná analýza teória množín ekonomika informatika numerická analýza hydrodynamika štatistika a mnoho ďalších matematických disciplín (John von 1