Výsledky vyhľadávania pre Maďarský sk

ABA maďarský maliar (Novák Vilmos, 1894-1941)
ABA-NOVÁK maďarský maliar a grafik, autor monumentálnych nástenných obrazov (Vilmos, 1894-1949)
ABAFI-AIGNER maďarský spisovateľ, nakladateľ, knihkupec, historik a entomológ–lepidopterológ nemeckého pôvodu (Lajos, 1840-1909)
ABLAK oblok, po maďarsky
ABONYI maďarský šachista (István, 1886-1942)
ABOV súčasný maďarský región
ÁCS maďarský šachista (Peter, *1981)
ÁCS tesár, po maďarsky
ADAG dávka, po maďarsky
ADAG porcia, po maďarsky