Výsledky vyhľadávania pre Maďarsky na to

ABA-NOVÁK maďarský maliar a grafik, autor monumentálnych nástenných obrazov (Vilmos, 1894-1949)
ABAFI-AIGNER maďarský spisovateľ, nakladateľ, knihkupec, historik a entomológ–lepidopterológ nemeckého pôvodu (Lajos, 1840-1909)
ANGYAL maďarský historik žijúci na Slovensku (Béla, *1958)
ARATÓ maďarský marxistický historik, vysokoškolský profesor, rodák z Komárna (Endre, 1921-1977)
ARRA na to, po maďarsky
BALASSA maďarský historik a publicista žijúci na Slovensku (Zoltán, *1949)
CSIKI maďarský entomológ – koleopterológ, veterinárny lekár, entomologický historik, muzeologický pracovník, redaktor maďarského časopisu Rovartani Lapok (Ernő, 1875-1954)
EGRI maďarský spisovateľ tvoriaci na Slovensku, zaslúžilý umelec, dramatik (Viktor, 1898-1982)
GYÖNGYÖR maďarský historik žijúci na Slovensku (József, 1920-2003)
IKARUS typ maďarských autobusov, značka autobusov