Výsledky vyhľadávania pre Mať rad

AJSKA radový fľaškový stroj (slang.), automatické zariadenie na výrobu fľašiek na princípe prevracania banky
ALGÖVER slovenský matematik, úradník a zememerač (Michal, 1826-1908)
ALOPLASTIKA nahradenie strateného tkaniva neživým umelým materiálom
AMI milovať, mať rád po esperantsky
APROXIMÁCIA približnosť, priblíženie napr. právnych systémov krajín vstupujúcich do EÚ, v matematike nahradenie čísla vhodným blízkym číslom
ARC Amateur Radio Club (skr.)
ARES Amateur Radio Emergency Service
ARYL chemický radikál aromatických uhľovodíkov
ARYL radikál aromatického uhľovodíka
BACCHUS rímsky boh vína a vinohradníctva otec - boh Jupiter (gr. Zeus), matka - Lato (gr. Léto)