Výsledky vyhľadávania pre Madarske meno

ABELÁRD maďarské mužské meno (Abelard)
ABSOLON maďarské mužské meno (Absolón)
ADÉL maďarské ženské meno (Adela)
ADORJÁN maďarské mužské meno (Adrián)
ADRIENN maďarské ženské meno (Adriána)
ÁGNESZ maďarské ženské meno (Agnesa)
AGNÉTA maďarské ženské meno (Agnesa)
ÁGOSTON maďarské mužské meno (Augustín)
ÁCHIM maďarské mužské meno (Jáchim)
AKÁCS maďarské mužské meno (Achác)