Výsledky vyhľadávania pre Majuca raz ilu

ÍLOVATÁ majúca ráz ílu, ílovitá