Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Malý dar

ALMUŽNA malý dar chudobnému, najčastejšie peňažný
KALENDÁRIK malý kalendár
KIS malý, po maďarsky
PANGENÉZA Darwinova hypotéza o tom, že vlastnosti organizmu sa prenášajú na potomstvo malými čiastočkami, ktoré nazval gemulami
TANGERÍNKA malá mandarínka s malými semienkami