Výsledky vyhľadávania pre Maltézsky

BERTIE veľmajster Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov (Andrew, 1929-2008)
MALTÉZSKY vzťahujúci sa na rytiersky rád Johanitov, maltézskych rytierov