Výsledky vyhľadávania pre Matematik maďarský

ERDÖS maďarský matematik židovského pôvodu (Paul, 1913-1996)
KEMENY maďarský matematik (John George, 1926-1992)
MAKÓ maďarský matematik, fyzik a filozof (Pavol, 1724-1793)
NEUMANN maďarský matematik židovského pôvodu značnou mierou prispel k vedným odborom ako sú kvantová fyzika funkčná analýza teória množín ekonomika informatika numerická analýza hydrodynamika štatistika a mnoho ďalších matematických disciplín (John von 1
ROMSAUER maďarský matematik slovenského pôvodu (Ľudovít, 1879-1952)
STANKOVIČ maďarský matematik slovenského pôvodu
WALEK maďarský matematik a pedagóg (Karol, 1878-1952)
WAWRUCH maďarský matematik, pedagóg (Alojz, 1939-1999)