Výsledky vyhľadávania pre Medze na 4 písmená

CACHE vo výpočtovej technike obmedzená pamäť s rýchlym prístupom
DANÁ vymedzená
DOZY obmedzený, po anglicky
FUGA medzera, škára, štrbina
HIÁT medzera (anat.)
HIÁT medzera, štrbina, prerušenie, stretnutie dvoch samohlások na rozhraní dvoch slov alebo dvoch slabík
PÔST obmedzenie jedla
PRAH medzera, štrbina
SALT zmluva o obmedzení strategických zbraní
SLOT medzera, otvor, pozícia, po anglicky