Výsledky vyhľadávania pre Melod ozdoby

NÁTRYL druh melodickej hud. ozdoby
TRUVÉR druh melodickej ozdoby spočívajúcej v rýchlom opakovaní tónu a hornej sekundy